27 Ekim 2021, Çarşamba

İnsani Hukuk

Ord.Prof.Dr.Sulh Dönmezer’i Anma Toplantısı

Tarih: 22 Şubat 2013, 00:00

Ord.Prof.Dr.Sulh Dönmezer’ Anma Toplantısı

 

Ord.Prof.Dr.Sulh Dönmezer’i Anma Toplantısı

22 Şubat 2013

 

Yargıtay Kararlarında AİHS

Ve

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru

13:30-14:30 Açılış konuşmaları

Prof.Dr.Ayşe NUHOGLU

Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Senay YALÇIN

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Ali ALKAN

Yargıtay Başkanı

14:30-15:30 I. Oturum: Yargıtay Kararları Ve AİHS

Oturum Başkanı: Av. Zuhal DÖNMEZER ÇAKIROGLU

Hüseyin Güngör BABACAN

Yargıtay 18. HD Üyesi

Necati MERAN

Yargıtay 14. CD Üyesi

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:15 II. Oturum: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Oturum Baskanı:Prof.Dr. Feridun Yenisey

Prof.Dr. Erdal TERCAN

 

Anayasa Mahkemesi Üyesi

Prof.Dr. Rainer ARNOLD

Regensburg Üniversitesi

17:15-17:30 Kahve Arası

17:30-18:15 III. Oturum: Bireysel Başvurunun İç Hukuka Etkisi

Oturum Baskanı:Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu

Prof.Dr. Feridun YENİSEY

Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Burak HUYSAL

Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Didem YILMAZ

Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği,

“Yargıtay Kararlarında A,HS ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel

Başvuru” konulu, Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER’i anma

toplantısını onurlandırmanızı dileriz.

Prof.Dr. Senay YALÇIN Prof.Dr. Ayşe NUHOGLU

Bahçesehir Üniversitesi Rektörü Bahçesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekanı

Prof.Dr. Feridun YENİSEY

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi

IGUL Direktörü