26 Haziran 2019, Çarşamba

İnsani Hukuk

Kadın Hakları ve Toplumsal Barış

Tarih: 18 Mart 2013, 00:00

Kadın Hakları ve Toplumsal Barış

 

Tarih: 18-19 Mart 2013

Saat: 12:15-18:00 (Pazartesi); 8:45-18:30 (Salı)

Yer: Fazıl Say Konferans Salonu 

Toplumsal Barış için Kadın Haklarını Tartışıyoruz: Teorik Yaklaşımlar ve Mücadele Pratikleri

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Hande Paker ve Nora Fisher Onar’ınİstanbul Politikalar Merkezi ve Tennessee Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle 18-19 Mart 2013 tarihlerinde düzenleyeceği konferansta uzman akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri kadın hakları ve toplumsal barışı tartışmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir araya geliyor. ‘Kozmopolitan Düşünce ve Toplumsal Barış: Kadın hakları ekseninde teorik yaklaşımlar ve mücadele pratikleri’' başlıklı konferans katılıma açık gerçekleştirilecek.

Geleneksel konferanslardan farklı olarak bu toplantı kadın hakları alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeyi ve bir diyalog platformu oluşturmayı amaçlıyor.  Bu çerçevede özellikle farklı kimliklere sahip kadınların, kadınları ilgilendiren meselelerde nasıl bir araya gelebildikleri, dayanışabildikleri fakat aynı zamanda da nasıl dışlanma ve önyargılarla baş edebildikleri sorusu üzerinde durulacak.

Mısır ve Irak’taki Kadın hareketi konusunda uzman olan Nadje Al-ali'nin (Londra Üniversitesi) de konuşmacı olacağı konferansa ayrıca Balkanlar ve Ortadoğu’da kadın hareketleri üzerine çalışan akademisyenlerin yanı sıra Yeşim Arat, Ayşe Gül Altınay, Nebahat Akkoç (KAMER) ve Zozan Gökçe de (VAKAD) katılacak.

Konferansta akademik panellerin yanı sıra sivil toplum-akademi diyaloğunu güçlendirmek amacıyla farklı formlarda tartışma grupları düzenlenecek ve örgütlenme, kadına karşı şiddet, toplumsal muhalefet, ataerkil pratikler ve farklı kadın hakları algıları gibi çeşitli konular bu tartışmalarda ele alınacak.