27 Ekim 2021, Çarşamba

İnsani Hukuk

Rus Vatandaşlarının Türkiye'deki Hukuki Sorunları Konferansı

Tarih: 27 Aralık 2012, 12:01

Rus Kültür Derneği, Rus vatandaşlarının Türkiye’de yaşadıkları hukuki sorunlar ve Türk hukuk sistemini masaya yatırıyor. Rus Kültür Derneği’nden konu ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi: “Sizleri; Rus Kültür Derneğimiz ile Köse Hukuk Bürosundan Sayın Av. Nuri Köse’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz, Türkiye Hukuk Sistemi ve Yurttaşlarımızın Türkiye’de Hukuki Sorunları-I "   konferansına katılmaya davet ediyoruz. Konferans 14 Aralık 2012 tarihinde saat 10.00’da Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde yapılacaktır.

Konferansta ele alınacak konular şöyle sıralanabilir:

1- Türkiye’deki hukuk sistemine genel bakış;
2- Türk vatandaşları ile evlenen yurttaşlarımızın evlilik ve boşanmalarında sıkça görülen problemleri ve boşanmalar neticesinde oluşan uluslararası sorunlar (çocuk, velayet, nafaka)  ve çözümleri;
3- Eşlerin mülkiyet/mal rejimi,  aile konutunun korunması,  eşlerin yükümlülük/borç altına girerken diğer eşin rızası,  evlilik sırasında edinilen malların boşanma ile paylaşımı,
4- Çocuğun velayeti;  boşanmada çocuğun durumu, nafaka, yurt dışı çıkış yasağı, çocuğun boşanan eşler ile şahsi ilişkisi, uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin Lahey Sözleşmesi ve sözleşmeyi kabul eden ülkeler,
5- İkamet ve vatandaşlıkta sık yaşanan sorunlar; Uluslararası evliliklerde çocukların vatandaşlık durumu;
6-Aile içi şiddet sorunu; kadının korunması,
7- Yurttaşlarımızın ve çocukların Türkiye’ye uyum sorunu ve yaşanılan problemler,
8- Türkiye’de kolluk ve adli makamların yurttaşlarımıza karşı önyargı ve yaşanan sorunlar.

Konferansa davet edilen konuşmacılar: Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Temsilcileri, Aile Mahkemesi Hakimi, Yabancılar Şube Emniyet Müdürü/Amiri, Avukatlar; Psikolojisi Uzmanı olacaktır. Ayrıca konferansta soru cevap bölümü yapılacaktır.