26 Haziran 2019, Çarşamba

İnsani Hukuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Tarih: 25 Eylül 2013, 00:00

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Müvekkilleriniz, en basitinden karmaşığına, mahkemelerde bir sonuç almak için yıllarca beklemekten, katlandıkları maliyetlerin artmasından ve karşı tarafla ilişkilerinin bozulmasından şikayet ediyor. Mahkemelerle ilgili artık en kemikleşmiş olan bu soruna çözüm, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan arabuluculuk olabilir. Tarafların çözüm iradesiyle üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığında yapılan arabuluculuk, sizin için de avukatlık yanında ek bir kariyer seçeneğidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2007 yılından beri hukuk yüksek lisans programında sunulmakta olan arabuluculuk birikimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takiben, artık arabulucu adaylarına da sunulacaktır. Dersler, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, roller ve simülasyonlar eşliğinde yürütülecektir. Derslerde müzakerenin temel prensipleri; uyuşmazlıklarda yaşanan hukuk dışı iletişim ve psikoloji gibi etkenler; avukatların sürece katılımı ve müvekkillerini yönlendirmesi; hukuki çerçeve ve arabuluculukta etik meseleler ele alınacaktır.

“Sınıflar, arabulucu eğitimlerindeki dünya standartları uyarınca öğrenci katılımıyla yürüyeceğinden azami 20 kişi ile sınırlıdır. Yoğun talep nedeniyle açılması düşünülen ikinci ve daha sonraki programların tarihleri duyurulacaktır”.

Katılım Koşulu: 6325 sayılı Kanunun 20 (1) (b) maddesi uyarınca arabulucu siciline kaydedilebilmek için mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.

Süre: 9 hafta ve 48 saat

25 Eylül 2013 – 27 Kasım 2013

Çarşamba 18:30-21:30

Cumartesi 10:00-13:30

Ücret: 2000 TL (KDVdahil)

Taksit İmkanı bulunmaktadır.

Erken kayıtta %15 indirim uygulanmaktadır. Erken kayıt için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2013.

Detaylı Bilgi İçin:   Yrd. Doç. Dr. İdil Elveriş (0212) 311 5137  idil.elveris@bilgi.edu.tr

Kayıt İçin: Hande Akyıl 0212 311 7216 hande.akyil@bilgi.edu.tr