27 Ekim 2021, Çarşamba

İnsani Hukuk

Tıp Hukuku Günleri

Tarih: 26 Eylül 2013, 00:00

Tıp Hukuku Günleri

ATUD Adli Tıp Uzmanları Derneği  tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tıp Hukuku Günleri 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Adli Belge İncelemeleri”  konusunda yapılacaktır. Bu toplantılarda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Kurumu, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu ve Adli Belge İnceleme Derneği destekleyici/katılımcı kurumlar olarak yer alacaktır

PROGRAM

3.TIP HUKUKU GÜNLERİ  “Adli Belge İncelemeleri”

Dr. Hayrettin DALOKAY anısına

26.09.2013 Perşembe*

09.00-17.00: ADLİ BELGE İNCELEME ÇALIŞTAYI

27.09.2013 Cuma**

09.00-09.15: AÇILIŞ

09.15-09.45:

Dr. Hayrettin DALOKAY’ın Adli Bilimlere ve Tıbba Katkıları Nelerdir?

Prof. Dr. Sermet KOÇ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Öğrt. Üyesi

ATK Morg İhtisas Dairesi Başkanı Bşk. V.

09.45-10.45:

Dr. Hayrettin DALOKAY’ı Anma Konuşmaları

10.45-11.00:  Ara

11.00-14.00

PANEL

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Bülent ÜNER

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğrt. Üyesi

ATK Fizik İhtisas Dairesi Bşk. V.

Prof. Dr. Gürsel ÇETİN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Bşk.

Adli Belge İnceleme Derneği Yönetim Kurulu Bşk Yrd.

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Rıza YILMAZ

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Öğrt. Üyesi

Adli Belge İnceleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ADLİ BELGE İNCELEMECİLİĞİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

Uz. Psikolog Güray AKIN

ATK Fizik İhtisas Dairesi Eski Uzmanı

DR. HAYRETTİN DALOKAY SONRASI DÖNEMDE ÖRNEKLERLE ADLİ BELGE İNCELEMELERİ, YÖNTEMLER, SORUNLAR

Doç. Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Bşk.

ATK Fizik İhtisas Dairesi Eski Bşk.

GÜNÜMÜZDE ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE DURUM

Av. Turgay DEMİRCİ

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

ADLİ BELGE İNCELEMELERİN HUKUKSAL BOYUTU

Yrd. Doç. Dr. Ömer KURTAŞ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Öğrt. Üyesi

ATK Fizik İhtisas Dairesi Eski Bşk.

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNİN GELECEĞİ, YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

15.00-17.00