26 Mart 2023, Pazar

İnsani Hukuk

VI. Sağlık Hukuku Sertifika Programı

Tarih: 07 Aralık 2013, 00:00

VI. Sağlık Hukuku Sertifika Programı

VI. Sağlık Hukuku Sertifika Programı

Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmemektedir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, modernleşmesi ve yaygınlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki problemlerin sayısını arttırmakta ve bunlarla birlikte yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması beklentileri yükseltmekte; hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Hasta ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar bilinç değişikliği sürecini yaşamaktadır. Bu süreç zarfında, tıp ve ilaç sanayindeki devasa ilerlemeler geleneksel ilişkileri sarsmakta, daha önceleri sorgulanmayan birçok konu karşımıza hukuki problemler olarak çıkmaktadır.

Ulusal ve uluslararası planda bu alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili uzman hukukçu yetiştirmek, uzman hukukçuların ve hastane ve ilaç firması yöneticilerinin eğitimini pekiştirmek için sorunların tespiti, analizi ve çözüm yolları konusunda bilgilendirme amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, uzman hukukçuların ve uzman tıp mensuplarının katılımıyla VI. Sağlık Hukuku Sertifika Programı düzenlenmektedir.

Konu Başlıkları

 Sağlık Hakkının Anayasal Bağlamda Değerlendirilmesi

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları

Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu

Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza/Varsayılan Rıza

Hasta Hakları

Beden Muayenesi

Sağlık Alanında Mahremiyet ve Meslek Sırrı

Sağlık personelinin Özel Hukuk Sorumluluğu

Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdare Hukuku Sorunları

Sağlık Çalışanlarının Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturma Usulü

Estetik Operasyonlardan Doğan Hukuksal Sorunlar

Sağlık Hukuku Yargı Uygulamaları

Hukuk Uygulamasında Malpraktis ve Komplikasyon Ayırımı(Ceza hukuku)

Dâhili Uygulamada Malpraktis

Hukuk Uygulamasında Malpraktis ve Komplikasyon Ayırımı (Özel hukuk)

Hastane Enfeksiyonları ve Hukuki Sonuçları

Özel Hastanelerin Sorumluluğu

Üniversite Hastanelerinin Hukuki Durumu ve Diğer Güncel Sorunlar

Adli delillerin toplanması ve incelenmesi

Organ ve Doku Nakli

Organ ve Doku Ticareti Suçu

Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Ötenazi Tartışmaları

Genetik Teşhislerden Doğan Sorumluluk

İlaç uygulamalarında hekimin sorumluluğu

İlaç Sahteciliği Suçları

Sağlık personelinin Özel Hukuk Sorumluluğu

Tıbbi kayıtlar

Tazminat Davalarında İspat, Deliller ve Yeni HUMK

Programın Hedef Kitlesi

Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen yargı mensubu, sağlık personeli, hastane ve poliklinik yöneticisi, ilaç sanayisi Yöneticisi ve bu alanla ilgilenen herkes.

Program Tarihi

Program 07-29 Aralık 2013 tarihleri arasında 4 hafta sonu (Cumartesi-Pazar günleri) sürecektir.

Program Sertifikası

Katılımcılara program sonrasında "Katılım Sertifikası" verilecektir. Programın amacı ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Özyeğin Üniversitesi başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir. Programın açılması için asgari 15 başvuru olması gerekmektedir.

Yer:  

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mahir İz Cad. Sümer İş Merkezi A Blok No:52 34662 Altunizade - Üsküdar / İstanbul(Yeni yerleşke binamız eski Altunizade Kampüsünün karşı caddesinde Ramada Oteli Yanı ING Bank Altunizade Şubesi Üst Katındadır.)

 

 

 

 

 

 

Bilgi İçin:

 

Sevda İşci (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri)

0216-5649733   sevda.isci@ozyegin.edu.tr