26 Mart 2023, Pazar

İnsani Hukuk

Uluslararası Sempozyum

Tarih: 01 Kasım 2013, 00:00

Uluslararası Sempozyum

 

1 Kasım 2013 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği Kamusal ve Ticari Yaşamda Hukuk ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele Uluslararası Sempozyumu yapılacaktır.

AÇILIŞ KONUŞMALARI / ERÖFFNUNGSREDEN / OPENING SPEECHES (09.00 – 09.30)

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER (Özyeğin Üniversitesi / Özyeğin Universität / Özyeğin University)

Hakan TÜRKER (BP Türkiye Başkan Yardımcısı / Der Visepraesident der BP Türkei / Vice President of BP Turkey)

Prof. Dr. Sedat MURAT (T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı /Vizepräsident des Ethikausschusses für öffentliche Beamten beim Ministerpräsidialamt der Republik Türkei/ Chair of Council of Ethics for Public Officials at the Prime Ministry)

BİRİNCİ OTURUM / ERSTE SITZUNG / FIRST SESSION (09.30 – 11.45)

Oturum Başkanı / Moderator :

Prof. Dr. Maria EDER (Avusturya / Österreich / Austria)

-Lesley DAVEY (Etik ve Uyumluluk Direktörü / Direktor für Ethik und Integration / Ethics & Compliance Director)

Kurumsal Uyum Programları / Institutionale Integrationsprogramme / Corporate Compliance Programs

-Prof. Dr. Frank SALIGER (Almanya / Deutschland / Germany)

Hukuka Uygun Davranma ve Yolsuzluk / Compliance und Korruption / Compliance  and Corruption

-A. Attila ÇAĞLAR (T.C. Sayıştay Başkanlığı – Uzman Denetçi)

Das Präsidialamt des Rechnungshofs von der Republik Türkei- Sachverstaendigerprüfer / Court of Accounts- Chief Auditor)

Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştay: Rolü, Önemi ve Beklentiler /

Der Rechnungshof in der Bekämpfung  mit der Korruption: Seine Rolle, seine Relevanz und die Erwartungen / Turkish Court of Accounts on Corruption: Its Role, Importance and Expectations

İKİNCİ OTURUM / ZWEITE SITZUNG / SECOND SESSION (12.45-15.00)

Oturum Başkanı / Moderator :

Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ (Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Universität / Akdeniz University)

-Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK (Marmara Üniversitesi /  Marmara Universität  / Marmara University)

Rüşvet Suçu / Das Bestechungsdelikt /  Bribery

-Prof. Dr. Maria EDER (Avusturya / Österreich / Austria)

Avusturya Ceza Hukukundaki Yeni Yolsuzluk Düzenlemeleri

Die neuen Korruptionsbestimmungen im österreichischen Strafrecht

New Provisions of Bribery According to Austrian Criminal Law

-Muhammet GÜNEY (Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi / Mitglied der 5. Strafkammer des Kassationsgerichts / 5th Criminal Chamber of  Supreme Court )

-Yargıtay Kararları Açısından İhaleye Fesat Karıştırma Suçu / Die Straftat des Ausschreibungsbetrugs  in Bezug auf die Entscheidungen des Kassationsgerichts / Bid-rigging from the point of Court of Appeal

ÜÇÜNCÜ OTURUM / DRITTE SITZUNG / THIRD SESSION (15.10-16.45)

Oturum Başkanı / Moderator :

Prof. Dr. Frank SALIGER (Almanya / Deutschland / Germany)

-Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ (Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Universität  / Akdeniz University)

Bir Görgül Çalışma Bağlamında Yargıda Yolsuzluk

Korruption in der Justizpraxis im Hinblick von einer emprische Studie  / Corruption in Jurisdiction Within the Context of Empirical Study

-Harun MERT (T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü – Hakim)

Das Justizministaerium der Republik Türkei - Genereldirektion  für Internationales Recht und Auslandsbeziehungen – Richter / Ministry of Justice General Director For International Law and Foreign Relations - Judge)

GRECO Tavsiyeleri ve TCK'nun Rüşvet Suçuna İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

Die ‘’GRECO’’ Vorschläge und die Änderungen zu den Bestechungsdelikten im türkischen Strafgesetzbuch / Changes on Provisions of Bribery in Turkish Criminal Code and GRECO Recommendations

DÖRDÜNCÜ OTURUM / VIERTE SITZUNG / FORTH SESSION (16.55-18.30)

Oturum Başkanı / Moderator :

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER (Özyeğin Üniversitesi / Özyeğin Universität / Özyeğin University)

-Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül Universität / Dokuz Eylül University)

Karaparanın Aklanması Suçu / Das Geldwäschedelikt /  Money Laundering

-Doç. Dr. Ahmet EROL (Kadir Has Üniversitesi / Kadir Has Universität / Kadir Has University)

Kayıtdışı  Ekonominin Toplumsal, Siyasal ve Hukuki Sonuçları / Die gesellschaftlichen, politischen und juristischen Ergebnisse der informellen Wirtschaft / Social, Political and Legal Consequences of Underground Economy

KAPANIŞ KONUŞMALARI / ABSCHLUSSREDEN / CLOSING SPEECHES

Av. Reha Deniz Özilhan (BP Türkiye / BP Türkei / BP Turkey)

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi / Özyeğin Universität  / Özyeğin University)

 

 

Etkinlik Yeri

Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 Beşiktaş / İstanbul

Sempozyum Point Otel  Barbaros’ta yapılacaktır, herkese açık ve ücretsizdir./

Das Symposium findet im Point Hotel Barbaros statt. Es ist öffentlich und kostenlos/

The Symposium is at Point Otel  Barbaros and it is free of charge.

 

 

 

 

İletişim

Sevda İşci  (0216) 564 9733    sevda.isci@ozyegin.edu.tr