27 Ekim 2021, Çarşamba

İnsani Hukuk

Avukat Büro ve Konutunun Aranması

Tarih: 18 Ocak 2013, 00:00

 

18 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Avukat Büro ve Konutunun Aranması’ konulu panel gerçekleştirilmiş olup panelde avukat büro ve konutunun aranmasına ilişkin uyulması gerekli kurallar açıklanmış ve uygulamada görülen sorunlar üzerinde durulmuştur.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal açılış konuşmasında, avukatlara yönelik yapılan hukuksuzluklara karşı mücadele edilmesi gerektiğini, ülkede faşizmin uygulandığını, buna karşı da hukuk devleti ve demokrasi adına bedeli ne olursa olsun mücadele edileceğini ifade etti.

Panelde konuşmacılardan Av. Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, avukat büro ve konutunda yapılan aramaların kanun devleti hukuk uygulamalarının da ötesine geçtiğini söyledi. Hukuk devletinde bu tür uygulamalara yer bulunmadığını belirten Sn. Kiziroğlu, yasama organında kanunların Anayasa çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine göre yapıldığını, ancak uygulamada bu ilkenin göz ardı edildiğini ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.

Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av. Aynur Tuncel, avukat büro ve konut aramalarında soruşturma evresinde hâkim ya da savcı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme kararı gerektiğini ifade eden Sn. Tuncel, uygulamada arama sırasında kolluğun önemli rolünün bulunduğunu ve Avukatlık Kanunu’nun Ceza Muhakemesi Kanunu ile uyumlu olmadığını vurguladı.  

Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ömer Kavili’nin yönettiği ikinci oturumda konuşmacılardan Av. Naim Karakaya, arama işleminin kamerayla kaydedilmesinin yasal olmadığını ifade etti. Arama sırasında kolluk belgeleri inceleyemez sadece göz atabilirken uygulamada kolluğun tüm bilgileri incelediğini, bunun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bilgisayarların aranması, kopyalanması ve imaj çıkarılması konusunda ayrıntılı bilgi veren Sn. Karakaya, şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara CMK md.126 gereğince elkonulamaz iken bu nitelikteki bilgisayarda bulunan bir veriye elkonulmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığını ifade etti ve avukatın sır saklama yükümlülüğünü AİHM kararlarından verdiği örneklerle açıkladı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyeleri Av. Volkan Bahadır  ve  Av. Müşir Deliduman uygulamada baroyu temsilen katıldıkları aramalarda yaşadıkları hukuksuzlukları örneklerle açıkladılar. Sn. Bahadır, arama gerekçelerinin basmakalıp olduğunu, neyin arandığının bilinmediğini, her yeri ve her şeyi aradıklarını, eskiden ‘yaz kızım’ var iken şimdi ‘kes, kopyala, yapıştır kızım’ olduğunu, yüzlerce arama kararı verildiğini ancak bunların çok büyük bir kısmında suç unsuruna rastlanmadığını, bu gibi hallerde arama kararı veren hâkim hakkında suç duyurusunda bulunma hakkı olması gerektiğini ifade etti. Sn. Deliduman, arama kararlarının aramadan sonra verildiğini, savcının, polisin aramada somut olarak neyin aranacağını bilmediğini belirtti.

Oturumların sonunda İstanbul, Ankara, İzmir ve Sakarya Baroları Avukat Hakları Merkezi başkanı ve temsilcileri ile katılımcılar konuşmacılara sorular yönelttiler ve çözüm önerileri sundular.