16 Ağustos 2022, Salı

İnsani Hukuk

Balkan Hukuki Forumu

Tarih: 03 Kasım 2012, 09:28

Uluslararası Barolar Birliği (IBA), IBA’in Avrupa Bölgesel Forumu ve Hukuki Gelişim Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ilki 2000 yılında düzenlenen Balkan Legal Forumu’nun yedincisi, 1 ve 2 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. “Güneydoğu Avrupa - Ticaret Hukuku Avukatlarının Karşılaştıkları Sorunlar” konulu foruma Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok hukuk uygulamacısı konuşmacı olarak katıldı.

1 Kasım Perşembe günü açılış konuşmalarından sonra katılımcılar, bölgede yatırım yapmanın taşıdığı riskleri hafifletmek için yaratıcı hukuki çözüm önerilerini tartıştılar. Bu bağlamda Güneydoğu Avrupa’da fikri mülkiyet haklarının korunmasına hususunda hukuk sisteminin yetersizliğini aşmak üzere izlenebilecek yollar tartışıldı. Kanuni korumaya alternatif olarak kullanılabilecek sözleşmesel korumanın uygulamadaki risk azaltıcı etkisi üzerinde durulup bu tür korumanın fiiliyata hangi şekillerde dökülebileceği ortaya kondu. Daha sonra yatırım hukukunun vazgeçilmez bir parçası olan yatırım sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin yabancı yatırımlara karşı devlet müdahalesini azaltmadaki rolü hakkında katılımcılar görüşlerini paylaştılar. Yakın zamanda Macaristan’da enerji, ticaret ve telekomünikasyon alanlarında “kriz vergisi” uygulaması ile gündeme gelip büyük tartışma yaratan sürpriz vergilere karşı yatırımcıların alabileceği tedbirler de masaya yatırıldı. Yatırımcıların yatırım yaptıkları ülkelerde sıklıkla karşılaşma risklerinin bulunduğu rüşvet ve irtikap vakalarının hukuki neticeleri hakkında da farklı ülkelerden avukatlar, yatırım sürecinde konu ile ilgili hukuki çerçevenin dışına çıkmamak için yapılması gerekenleri anlattılar. ABD ve İngiltere’de ülke sınırları dışında da uygulanma kabiliyeti bulunan rüşvetle ilgili yasalara özellikle dikkat çekildi. Sonrasında rekabet hukuku alanında her ülkede denetim otoritelerinin gittikçe daha sert tedbirlere başvurmaları karşısında yatırımcıların izlemesi gereken yollar açıklığa kavuşturuldu.

Forumun ikinci günü ise doğrudan hukuk mesleğine yönelik tartışmalara yer verildi; hukuk bürolarının yönetimi ve bu konuda karşılaşılan sorunlar karşısında takınılması gereken tavırlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların mesleki tecrübelerini paylaştıkları bu ikinci günde hukuk bürolarının personel ve finansal yönetimi alanında etkili olunabilmesi için yenilikçi çözüm önerileri ortaya kondu.