16 Ağustos 2022, Salı

İnsani Hukuk

Ceza Muhakemesinde Sanık Müdafiliği ve Vekillik Meslek İçi Eğitim Semineri

Tarih: 25 Kasım 2012, 14:32

24.11.2012 tarihinde Zonguldak Barosu tarafından ‘Ceza Muhakemesinde Sanık Müdafiliği ve Vekillik Meslek İçi Eğitim’ konulu seminer düzenlenmiştir. Av. Naim Karakaya ve Av. Erkan Sarıtaş’ın konuşmacı olduğu bu seminere, çok sayıda hakim, savcı, emniyet mensubu, askeri personel, avukat ve stajyer avukat katılmıştır.

24.11.2012 Zonguldak Barosu Seminer

İlk konuşmacı Av. Naim Karakaya, ceza muhakemesi yargılamasında uygulanan koruma tedbirlerinden arama, elkoyma, yakalama, gözaltı, teşhis ve iletişimin denetlenmesi koşullarını uygulamadan örneklerle detaylı olarak açıklamış ve hukuka uygun delil elde etmenin amacı ve önemi üzerinde durmuştur.
Konuşmasının ikinci bölümde Sayın Karakaya, ifade ve sorgu sürecinde kolluk görevlilerinin, C.savcılarının ve hakimlerin yapmaları gerekenler ile sanık müdafiin ve müşteki vekilinin ifade ve sorgu öncesinde, bu esnada ve sonrasında dikkat etmeleri gereken hususları anlatmıştır. Katılımcılardan gelen uygulamaya dair sorularla zenginleşen eğitim seminerinde, ceza muhakemesinin en önemli konuları detaylı olarak tartışılmıştır.

24.11.2012 Zonguldak Barosu Seminer

İkinci konuşmacı Av. Erkan Sarıtaş, ceza muhakemesinin en ağır koruma tedbiri olarak bilinen ‘tutuklama’ koruma tedbirini anlatmıştır. Tutuklamanın koşulları ve tutuklama sebeplerini detaylı olarak açıklayan Sayın Sarıtaş, bu tedbirin uygulanmasını sağlamak veya engellemek için sanık müdafiin, müşteki vekilinin ve C.savcısının sahip oldukları hukuki imkanları uygulamadan somut örneklerle birleştirerek anlatmış ve mevcut hukuk düzeninde hakimin, C.savcısının ve avukatın yaptıkları ve yapabileceklerinin neler olduğunu vurgulamıştır.