06 Haziran 2023, Salı

İnsani Hukuk

2012 Faaliyet Raporu yayınlandı!

Tarih: 15 Ağustos 2013, 16:02 Okunma: 1210

2012 Faaliyet Raporu yayınlandı!

Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde 2012 Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda Adalet Sistemi ile ilgili birçok önemli veri bulunmakta

Rapora göre, Başbakanlık’a gönderilmiş kanun tasarıları şunlardır;

-          İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı (Yenileme Tarihi: 15/09/2011)

-          Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (Yenileme Tarihi: 15/09/2011)

-          Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme Tarihi: 26/09/2011)

-          Anayasa Mahkemesi Vakfı kurulması Amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 09/10/2012)

-          Elektronik Tebligat Yönetmeliği (Başbakanlığa Sevk Tarihi: 09.08.2012 – 28.12.2012)

Görüşe sunulan Kanun Tasarısı Taslakları ise;

-          Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

-          DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı Taslağı

-          İnfaz Hâkimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

-          Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

-          2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

-          İdarî Yargılama Usulünde İstinaf Kanun Yolu Tasarısı Taslağı

Çalışmalarına Devam Olunan Konular ise;

-          Noterlik Kanunu Çalışması

-          Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Çalışması

-          Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Çalışması

-          Avukatlık Kanunu Çalışması

-          2992 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çalışması

-          Adalet Akademisi Kanunu Çalışması

-          İcra ve İflas Kanunu Çalışması

-          Adli Tıp Kurumu Kanunu Çalışması

-          Hukuk Eğitiminde Yaşanan Sorunların Tespiti ve Bu Sorunlara Çözüm Bulunması Çalışması

-          Çocuk Alanındaki Mevzuatın Gözden Geçirilmesi Hakkında Çalışma

şeklinde raporda ayrıntılarıyla yer verilmiştir.

AİHS M.5 İHLAL SEBEPLERİNDE BAŞI ÇEKİYOR

Raporda “İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar” başlığı altında yer alan verilere göre, AİHM’in önünde bekleyen Türkiye aleyhine olan derdest başvuru sayısı 2011’de 15.950 iken 2012’de bu sayı 16.876 olmuştur. Rapora konu olan dönem içerisinde toplamda 184 başvuru bildirilmiş bu başvuruların içeriğinde de 388 ihlal iddiası yer aldığı belirtilmiştir. Dikkat çeken nokta ise bu başvuruların 83’ünün 142 ihlal iddiası içermesi ve bu iddiaların AİHS m.5 yani özgürlük ve güvenlik hakkı temelinde olmasıdır. AİHS m.5’in hemen arkasından 39 başvuruda 65 ihlal iddiası ile AİH m.2 yani yaşam hakkı hemen sonrasında ise 42 başvuruda 62 ihlal iddiası ile AİHS m.3 ile işkence yasağı takip etmektedir. Diğer başvurularda yer alan ihlallerde ise sırasıyla AİHS m.6 yani adil yargılanma hakkı, AİHS m.14 yani ayrımcılık yasağı ve AİHS Ek. P.1.2. yani eğitim hakkı izlemektedir.

Rapora göre, AİHM 2012 yılında Türkiye hakkında 8.048 başvuruyu karara bağlamış ve 7.914’ünü kabul edilemez bularak reddetmiştir. AİHM; Ülkemiz hakkında esasa ilişkin verdiği 123 karardan; 117 kararda en az bir AİHS maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiş, üç (3) başvuruda ihlal bulunmadığı sonucuna varmış ve üç (3) başvuruda diğer kararlar (düşme vb.) vermiştir. Ayrıca AİHM tarafından 99 başvuru hakkında dostane çözüm, yedi (7) başvuru hakkında ise tek taraflı deklarasyon nedeniyle kayıttan düşme kararı verilmiştir.

 

3.929.200 TL TAZMİNAT ÖDEMESİ

Adalet Bakanlığı AİHM tarafından hükmedilen tazminatların ödemesini 01 Mart 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlar bakımından gerçekleştirmektedir. Buna göre, AİHM tarafından verilen tazminat kararı, dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu yapılan ödemeler dahil olmak üzere başvuranlara, 1 Haziran ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1.707.060,00 Avro (3.929.200,41 TL) tazminat ödenmiştir. Ayrıca raporda, son üç yıl içerisinde en az tazminat ödemesinin 2012 yılında yapıldığı da belirtilmiştir.

 

Rapora göre, Bakanlık tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM Kararlarının İcra Dairesi’ne 1 Mart 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında 51 eylem planı (% 67) ve 25 eylem raporu (% 33) gönderilmiştir.

 

Raporda TCK m.299 “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçundan kovuşturma yapılmasına ilişkin veriler paylaşılmış ve toplam dosya sayısının 368 olduğu bunların 197’sinin derdest olduğu belirtilmiştir. Ayrıca TCK m.301 inci maddesinden soruşturma yapılmasına ilişkin olarak ise 18 dosya için soruşturma izni çıkarıldığı, 259 dosyaya ise soruşturma izni çıkartılmadığı belirtilmiştir. Avukatların görev suçlarından ötürü soruşturma izni verilen dosya sayısı 1076 kovuşturma izni verilen dosya sayısının ise 2047 olduğu raporda ifade edilmiştir.

 

Bilgi Edinme Hakkı başvuruları ile ilgili olarak raporda paylaşılan verilerde 3020 adet başvuruya olumlu cevap verildiği ancak 935 başvurunun ise reddedildiği bilgisine yer verilmiştir. En çok başvuru yapılan konular ise görülmekte olan davalar, hukuki konular, sınavlar, cezaevi ve hükümlüler hakkındadır.

Raporda, Avrupa Birliği ile ortak yürütülen çalışmalardan, suçluların iadesine, avukatlıkla ilgili faaliyetlerden kanuna yararına bozma başvurularına ilişkin birçok bilgi ve veriye yer verilmiştir.

Rapora ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır;

http://www.adalet.gov.tr/rapor/rapor2012.pdf

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamıştır. Eğer yorum yapmak istiyorsanız üye girişi yaptıktan veya yeni üye olduktan sonra yorum yapabilirsiniz.