26 Mart 2023, Pazar

İnsani Hukuk

6352 Sayılı Kanun ile Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Meydana Gelen Değişiklikler

Yazar: Tülay Kitapçıoğlu, Tarih: 10 Ocak 2013, 14:01 Okunma: 3757

Birçok kanunda değişiklik öngören 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun, 05/07/2012 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. 6352 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 2575 Sayılı Danıştay Kanunu, 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4634 Sayılı Şeker Kanunu, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4301 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, 5187 Sayılı Basın Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nda bir kısım değişiklikler öngörülmüştür.

Bu çalışmanın konusu ise, 6352 Sayılı Kanun ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklikler olup yalnızca Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında meydana gelen değişikliklerin uygulanabilirliği ve uygulamaya ne tür etkilerinin olacağı incelenecektir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamıştır. Eğer yorum yapmak istiyorsanız üye girişi yaptıktan veya yeni üye olduktan sonra yorum yapabilirsiniz.